Phần mềm BarTender

Phần mềm BarTender là một ứng dụng chuyên dụng được sử dụng để thiết kế và in nhãn, tem nhãn, và mã vạch. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành, bao gồm công nghiệp sản xuất, bán lẻ, hệ thống quản lý kho, và nhiều ứng dụng khác. BarTender cho phép người dùng tạo ra các mẫu nhãn tùy chỉnh với sự linh hoạt trong việc thêm thông tin như mã vạch, hình ảnh, văn bản, và các yếu tố thiết kế khác. Nó giúp tối ưu hóa quy trình làm việc liên quan đến nhãn và mã vạch trong doanh nghiệp.

icon zalo