Phần Mềm CAD 2D Bản Quyền

Giải pháp TIẾT KIỆM chi phí đầu tư bản quyền cho Doanh nghiệp của bạn

Phần mềm AutoCAD

  • Bản quyền mua theo năm
  • Làm việc chung file chuẩn Quốc tế DWG/DXF
  • Chi phí AutoCAD LT (2D): 7 triệu
  • Chi phí AutoCAD Full (2D-3D): 27 triệu
  • Xuất xứ: Hoa Kỳ

Phần mềm ProgeCAD

  • Bản quyền Vĩnh viễn, chỉ mua 1 lần duy nhất
  • Làm việc chung file chuẩn Quốc tế DWG/DXF
  • Chi phí ProgeCAD full (2D-3D): 8 triệu
  • Cấp phép đa dạng: 1 máy hoặc nhiều máy
  • Xuất xứ: Thụy Sĩ

Tư vấn & Báo giá

4CTECH Vietnam

Phụng sự Khách hàng Doanh nghiệp bằng cả trái tim