Banner

Subscription & Nâng cấp

 buyonline  hotline

Gia hạn Subscription 12 tháng

price full

CADprofi HVAC & Piping - subscription renewal 1Yr

CADprofi Electrical - subscription renewal 1Yr

CADprofi Mechanical - subscription renewal 1Yr

CADprofi Architectural - subscription renewal 1Yr

2,600,000 VNĐ

2,600,000 VNĐ

2,600,000 VNĐ

2,600,000 VNĐ
price full

CADprofi Suite - subscription renewal 1Yr

Gói tổng thể cho tất cả các Modules như dưới đây:

CADprofi HVAC & Piping - subscription renewal 1Yr

CADprofi Electrical - subscription renewal 1Yr

CADprofi Mechanical - subscription renewal 1Yr

CADprofi Architectural - subscription renewal 1Yr

5,300,000 VNĐ

 

 

 

 

 

   

 

 CADprofi - updates

 3

CADprofi HVAC & Piping - update

CADprofi Electrical - update

CADprofi Mechanical - update

CADprofi Architectural - update

5,300,000 VNĐ

5,300,000 VNĐ

5,300,000 VNĐ

5,300,000 VNĐ
  CADprofi Suite - update from CADprofi Suite or any module of CADprofi/CP-System

10,500,000 VNĐ

     
 

Các sản phẩm khác

progeCAD small

progeCAD

autocad small

AutoCAD

bricscad small

BricsCAD

zwcad small

ZWCAD

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN >> CADPROFI LICENSE

Top
SJ Time - шаблон joomla Оригами