Banner 4ctech vn

CADprofi Price

 buyonline  hotline

Bản dành cho máy tính chạy độc lập (1 license chỉ chạy được trên 1 máy)

price full

CADprofi HVAC & Piping (heating, ventilation, air conditioning)

CADprofi Electrical

CADprofi Mechanical

CADprofi Architectural

11,000,000 VNĐ

11,000,000 VNĐ

11,000,000 VNĐ

11,000,000 VNĐ
 price full CADprofi Suite (all available modules)

bao gồm tất cả các Modules như dưới đây:

  • CADprofi HVAC & Piping (heating, ventilation, air conditioning)
  • CADprofi Electrical
  • CADprofi Mechanical
  • CADprofi Architectural

22,200,000 VNĐ

 

 

 

 
 

LTX™ by Manusoft (cho phép kết hợp làm việc giữa CADprofi với AutoCAD LT*)

 

1,400,000 VNĐ

 

Bản dành cho máy tính nối mạng - Networks (1 license có thể sử dụng trên nhiều máy)

 price full networks

CADprofi HVAC & Piping network license

CADprofi Electrical network license

CADprofi Mechanical network license

CADprofi Architectural network license

14,000,000 VNĐ

14,000,000 VNĐ

14,000,000 VNĐ

14,000,000 VNĐ
 price full networks

CADprofi Suite network license

Bao gồm các Modules như dưới đây:

  • CADprofi HVAC & Piping network license
  • CADprofi Electrical network license
  • CADprofi Mechanical network license
  • CADprofi Architectural network license

27,720,000 VNĐ

 

 

 

 

     

Dạng license thuê bao theo năm (1 năm)

2

CADprofi HVAC & Piping - 1Yr

CADprofi Electrical - 1Yr

CADprofi Mechanical - 1Yr

CADprofi Architectural - 1Yr

5,600,000 VNĐ

5,600,000 VNĐ

5,600,000 VNĐ

5,600,000 VNĐ


 

 

Các sản phẩm khác

progeCAD small

progeCAD

autocad small

AutoCAD

bricscad small

BricsCAD

zwcad small

ZWCAD

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN >> CADPROFI LICENSE

Top
SJ Time - шаблон joomla Оригами