Download NX12, NX11, NX10, NX9, NX 8.5, NX8,...

nx setup full 4ctech

 

4CTECH gửi tặng các bạn các bản cài chuẩn mọi phiên bản phẩn mềm NX của hãng Siemens.

Download phần mềm NX12, Link tải nhanh bằng Torrent (Video HD cài & Cập nhật tính năng mới bên dưới)

Download phần mềm NX11, Update phần mềm NX11.0.1 

Download phần mềm NX10. Update phần mềm NX10.0.1, NX10.0.2, NX10.0.3

Download phần mềm NX9

Download phần mềm NX8.5 cho win 32bit, win64bit

Download phần mềm NX8 cho win 32bit, win64bit...

Download NX MOLD wizard

Download MOLDEX 3D ...

Download file 4Ctech

 


  Cài đặt phiên bản mới nhất NX